Mission statement

Wij willen de wereld een beetje beter maken, net als jij. En in een tijd waarin de wereld steeds complexer wordt, is Shoshin het creatieve doe-denk bureau dat voor echte veranderingen zorgt. Zodat mensen gelukkiger zijn, gezonder zijn, zich blijven ontwikkelen en zo samen het beste uit het leven kunnen halen.  

Image
text with image

Diensten & expertises

Onze ontwerpende manier van werken bouwt voort op principes van Design Thinking, sociale systeeminnovatie en human-centred design. Bij Shoshin weten we dat je transformeren niet alleen kunt doen – daarom werken we altijd in co-creatie met onze klanten, partners en de eindgebruiker. Omdat we heilig geloven in deze uitgangspunten zijn ze ook een voorwaarde voor de projecten die we doen. 

Om dit effectief te doen hebben we een methode ontwikkeld die bestuurlijk met de uitvoer verbindt ontwikkeld

Systeem-
transformatie

Duurzame systeemtransformatie door onze social designers en veranderkundigen. Co-creatie met organisaties en eindgebruikers voor inzicht en impactvolle veranderingen. 
Image

Organisatie-
transformatie

We verbinden strategie aan praktische en meetbare innovaties, met de eindgebruiker centraal. Co-creatie en iteratieve werkwijze zorgen voor duurzame Organisatietransformatie.  
Image

Onderzoek voor beweging

Bij onderzoek voor beweging verkennen we kansen om gewenste veranderingen te realiseren met elementen uit social en strategic design, zoals context mapping, client journeys en persona's..
Image

Systeemtransformatie in Hart van Brabant

Shoshin begeleidt sinds 2021 de regio Hart van Brabant samen met OZJ met ontwerp- en procesbegeleiding om wachttijden in de jeugdzorg aan te pakken.

case image

De Fit op weg poli

Geen wachttijden meer, minder vervolgtrajecten en positieve ervaringen van cliënten. Dat zijn de effecten die Shoshin heeft bereikt voor GGZ Delfland met de Fit op Weg poli.

case image

Eindje Verder

Eindje Verder biedt jongeren, direct na hun specialistische psychologische (sGGZ) verwijzing, de ondersteuning die ze nodig hebben om hun persoonlijke doelen te bereiken. Door hen te koppelen aan een coach en hun persoonlijke actieteam, wordt samen gekeken naar wat de jongeren zelf willen en kunnen oppakken, evenals wat hun netwerk kan betekenen. We maken gebruik van bestaande voorzieningen in Eindhoven en organiseren wekelijkse leefstijlsessies om in groepsverband te werken aan doelen rondom leefstijl, voeding, gezondheid, vriendschappen, seksuele ontwikkeling en meer.

case image

Beweging in een vast systeem

We zijn goed in dingen praktisch maken. Om beweging te creëren in een project of systeem dat vast zit in onzekerheid, angst of complexiteit. 

case image

Shoshin methode

Systeemtransformatie is een synoniem voor intensief samen leren. Door de complexiteit van een systeemverandering is het lastig vooraf exact te bepalen hoe een interventie in de praktijk uitpakt. Gaandeweg de transformatie leren we wat waar en waarom werkt en wat er (echt) ten grondslag ligt aan het probleem helpt. 

text with image

De oorzaken voor systeemproblemen kun je niet direct zien en zijn vaak ook met elkaar verbonden. Los naar oplossingen zoeken werkt daarom maar zeer beperkt. Organisaties, beleid, uitvoering, cliënten en de maatschappelijke context zijn onderling afhankelijk. Hierdoor weten we vaak niet wat in een regio of organisatie de grootste problemen en de best passende oplossingen zijn. Ook weten we niet hoe en of die in de praktijk werken.  

text with image

Om effectief systeemproblemen aan te pakken heeft Shoshin een methode ontwikkeld. Deze wordt onder andere in de aanpak van wachttijden toegepast. Wat behelst deze methode? Een programma met meerdere projecten en teams kan helpen om verbeteringen stapsgewijs te realiseren en te testen. Het is belangrijk om te focussen op de brandpunten waar de impact het grootst is en waar duurzame verbeteringen mogelijk zijn. Innovatie- en ontwerpprincipes, zoals leren van de gebruiker, divergeren en convergeren, en itereren, worden toegepast bij het ontwikkelen van oplossingen. De aanpak vereist een langetermijnvisie en kortetermijndoelen, evenals het verbinden van mensen en organisaties in een lerend netwerk. 

text with image

Wat is er verder nodig? Bijna een open deur: commitment van bestuur en degenen die aan de slag gaan, maar ook vertrouwen. Vertrouwen omdat je niet naar een vast eindproduct toewerkt, maar gaandeweg het systeem zo aanpast dat je de gestelde doelen bereikt. 

Uiteindelijk leveren we een portfolio van oplossingen op die in de praktijk getest en geïmplementeerd kunnen worden. Kleinere stappen maken het werken overzichtelijk en laten sneller zien wat de effecten zijn, zodat bijsturen mogelijk is. Vooral als er tegelijkertijd organisatie breed en tussen organisaties geleerd wordt. Dit maakt de systeemtransformatie ook duurzaam. 

Partners en samenwerkingen

Logo image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Meer weten?
Wil je meer weten over een van onze projecten? Wil je kijken of we iets voor je kunnen betekenen? Of ben je geïnteresseerd om bij Shoshin te werken? Bel ons!
banner