Context mapping

Context mapping

Context mapping

Context mapping is een methode om dieper inzicht te krijgen in de leefwereld, emoties en behoeften van de doelgroep. De technieken uit deze methode zijn erop gericht om samen met hun dieperliggende kennis en waarden naar boven te halen. Dit wordt bereikt met generatieve technieken en intensief contact. Context mapping is een aanvulling op meer gangbare onderzoeksmethoden zoals interviews en observatie.