Doe bieb

Doe bieb

Complex systeem

Een complex systeem vertoont in zijn geheel eigenschappen die niet af te leiden zijn van de eigenschappen van elk onderdeel afzonderlijk, of die door tijd dermate veel veranderen dat je het geheel nooit kan doorgronden. Voorbeeld: een auto. Het doel van de auto is jou verplaatsen van A naar B, elk onderdeel afzonderlijk kan dat niet. De stoel kan dat niet, het stuur niet, zelfs het wiel alleen kan jou niet verplaatsen, maar alle onderdelen samen kunnen dat wel.