Doe bieb

Doe bieb

Persona

Het in kaart brengen van de doelgroep. Met het maken van een persona maak je een profiel van een fictieve gebruiker die een (sub) doelgroep representeert. Hierin kan je verschillende aspecten verwerken zoals : naam, leeftijd, en , status, maar ook welke waarden iemand heeft, wat voor spullen hij/zij die koopt, een typische quote, karaktereigenschappen, kledingstijl, etc. Het gemaakte persona wordt tijdens het ontwerpproces gebruikt om ideeën en concepten te toetsen aan de doelgroep, de persona maakt het makkelijker om je in de doelgroep te verplaatsen.