Doe bieb

Doe bieb

Iteratief werken

Iteratief werken is een methode waarbij in kleine stapjes wordt gewerkt. Feedback en nieuwe inzichten worden voortdurend verwerkt in het proces om zo tot een passend resultaat te komen. Zo blijft de gebruiker betrokken en worden nieuwe inzichten snel verwerkt. Deze manier van werken maakt het mogelijk om in projecten met een onduidelijke, of onzekere uitkomst risico’s managen. Dat kan doordat je steeds op een zo’n klein mogelijke manier je grootste aannames ‘checkt’ en met deze toenemende mate van zekerheid ook de grootte van het project mee opschaalt. Zo voorkom je dus dat je hele grote kosten maakt op iets dat uiteindelijk niets oplevert.