Co-creatie

Co-creatie

Co-creatie

Het samen met de gebruiker creëren van oplossingen, ideeën of richtingen. Zo heeft de gebruiker invloed op de oplossingsrichting voor het probleem