Doe bieb

Doe bieb

Systemisch ontwerpen

In systemisch ontwerpen wordt het gehele systeem beschouwd, in plaats van de afzonderlijke onderdelen. Het richt zich op het begrijpen van de relaties, interacties en dynamiek tussen verschillende onderdelen van een systeem om een netwerk van oplossingen en interventies te creëren.