Doe bieb

Doe bieb

Client journey

Het maken van een client journey is het visueel in kaart brengen van alle interactie die een gebruiker heeft met een product. Van bewustwording tot het wegdoen van een product of afstand nemen van een service. Door deze punten in kaart te brengen kan je ingangen vinden voor verbetering of aanpassing.