Shoshin

voor een lang en gelukkig leven

Er liggen in onze maatschappij veel kansen voor een langer meer gelukkig leven! Denk aan de kansen als leefstijl in de zorg, preventie van mentale zorg, holistisch en integraal naar mensen kijken, blended digitalisatie en ga zo maar door.  Als we opnieuw naar de tekentafel mochten, zou de zorg er dan anders uit zien?

Wat als het mogelijk is om tegelijkertijd strategisch opnieuw naar de tekentafel te gaan en toch ook meteen in het nu daarvoor stappen te kunnen zetten? Shoshin ondersteunt organisaties in het strategisch herontwerp van organisaties: van ideevorming tot implementatie en daar zijn we goed in.

eerdere samenwerkingen

Structurele aanpak wachttijden jeugdzorg: VWS / VNG

We werken namens het OZJ aan de landelijke aanpak van wachttijden in de jeugdzorg, Dat doen we in verschillende regio’s waar we ondersteunen met het inzichtelijk krijgen uitdagingen en mogelijkheden. Zo zetten we veranderingen in gang die (indirect) wachttijden zullen oplossen. Wachttijden zijn namelijk een symptoomprobleem en dus NIET direct op te lossen. We kijken dus veeleer naar systeemoorzaken.

We werken in Hart van Brabant bv. aan het verbeteren van de gemeentelijke toegangen. Verder ondersteunen en adviseren we overige regio’s en gemeenten bij hun aanpak van wachttijden. We begeleiden regio’s ook in een leerexpeditie om een passende aanpak te ontwikkelen. Binnen deze opdracht werken we samen met verscheidene hoogleraren, het NJI, het Ketenbureau I-Sociaal Domein en het bredere (wachttijden) team van het OZJ.

Ook brengen we verscheidene rapportages uit om inzichten te verspreiden. Zoals:

Hoe ontstaan wachttijden? En waar liggen kansen om deze te bestrijden? In deze analyse zetten we dit op eenvoudige wijze stap voor stap uiteen. Spoiler: we weten niet (precies) hoe wachttijden ontstaan, maar we weten wel hoe we ze kunnen bestrijden.

Middels een aantal paradoxen kijken we naar het wachttijden probleem in jeugdzorg.

Fit op Weg poli: GGZ Delfland

In eerste instantie was het doel om meer en beter gebruik te maken van de mogelijkheden van e-health. Na een betere projectomschrijving en een vooronderzoek hebben we de richting bijgesteld naar het terugdringen van wachttijden, het verbeteren van het proces, een betere inzet van e-health en de ondersteuning van andere professionals.Wat doet de Fit op weg poli anders? Waar een cliënt normaal gesproken weken- of zelfs maandenlang op de wachtlijst kan komen te staan, wordt hij nu na drie weken al gezien voor een intakegesprek met een behandelaar en een behandelcoach. Daarbij wordt ook gekeken naar omliggende factoren volgens de zogeheten netwerktheorie en wordt er aan lifestyle gewerkt als onderdeel van de therapie.

ZonMW: Healthy By Design

92% van de MBO’ers voldoet niet aan gezondheidsnormen. Veel van hen eten ongezond, drinken te veel alcohol en eten te weinig groente en fruit. Bovendien bewegen ze te weinig en zitten ze te veel stil. Hier willen we met het project Healthy By Design verandering in brengen. In samenwerking met o.a. de TU-Delft, de Haagse Hoge School, de GGD en het ROC Mondriaan hebben we een ZonMW aanvraag gedaan om via een contextueel onderzoek en een validatie studie te kijken of wij hier iets aan konden bijdragen – het resultaat: Healthy By Design. Momenteel zijn we bezig met de validatie studie, die we in 2020 hopen af te ronden.