professionalisering en opleiding

Een gezond lerend team

Bij bijna alle innovaties zijn we afhankelijk van hoe professionals, medewerkers, cliënten en managers ermee omgaan. Het professionaliseren van deze betrokken stakeholders is daarom een essentieel deel van het laten slagen van innovaties. Het is ook een belangrijk deel van ons werk. Iets leren is niet hetzelfde als iets duurzaam toepassen in je werk. In deze ‘transfer’ (van leren naar presteren) zit een essentieel deel van onze expertise. In onze trajecten verweven we:
  • Het gezamenlijk leren en ontwikkelen van een nieuwe methode
  • Het iteratief leren en verbeteren van een nieuwe methode; zowel van de methode zelf als het gebruik ervan
  • Het opschalen van de nieuwe methode door het professionaliseren van nieuwe gebruikers

Voordelen

Leren als realisatie van de strategie

Zo is ‘leren’ niet iets dat losstaat van de dagelijkse praktijk. Bij ons staat leren voor de realisatie van strategie. Door de manier waarop we dit concreet inrichten ontstaat er geleidelijk aan een leercultuur waarbij het normaal is om steeds af te vragen ‘hoe kan (ik) dit beter (doen)’ en daar ook wekelijks acties aan te koppelen. In de domeinen waar we werken is ‘leren’ met afstand de beste methode om om te gaan met de VUCA omgeving (volatile, uncertain, complex & ambiguous). Omdat  de omgeving zich lastig laat plannen is het beter om lerend en adaptief te werk te gaan.
Op basis van ons werk en ons onderzoek in leren hebben we ook internationale erkenning gekregen (o.a. bij Learning in Orlando, Verenigde Staten en The Learning & Performance Institute in Londen, Verenigd Koninkrijk).

Maatwerk

Naast de innovatietrajecten waar professionalisering een belangrijk deel van is geven we ook losse trainingen. Neem contact op met ons wanneer er interesse is voor een maatwerktrajecten:
  • Innovatiemanagement
  • Design Thinking
  • Vitaliteit/leefstijl en vitaliteitsbeleid in organisaties
  • Leren in organisaties: van leren naar presteren
  • Wachttijden aanpakken in de (geestelijke gezondheids)zorg
  • Preventie in de zorg