Title Image

gezonde innovatie

Shoshin innovatie

Op veel vlakken in de zorg wordt de aandacht voor leefstijl de laatste jaren groter. Het is evident dat we holistischer moeten gaan zorgen en steeds meer moeten overstappen van curatieve naar preventieve zorg, of zelfs naar vitaliteit en amplitie. Niet alleen omdat dit duurzamere zorg is, maar ook om de zorgkosten te kunnen beheersen. Maar hoe zorg je ervoor dat dit een plaats krijgt in jouw instelling? En dat professionals, studenten en patiënten het ook echt gaan gebruiken?
Daarmee helpt Shoshin organisaties; met het ontwikkelen van het juiste concept, technologie en met de implementatie van de vitaliteit-infrastructuur. Op deze manier blijft iedereen duurzaam actief met leefstijl en maken onze projecten hun potentie waar.

Voor wie

Voor zorg-instellingen, ziekenhuizen en GGZ-instellingen die willen dat er wat veranderd.

Voor instellingen met een probleem of idee. Voor organisaties die meer willen doen met preventieve zorg en voor leefstijl willen gaan. Of instellingen die zorgkosten willen beheersen, wachtlijsten willen oplossen, willen innoveren en talent willen aantrekken. Als er wat moet veranderen ben jij bij Shoshin aan het goede adres.

Voor directeuren, managers, innovatie-beleidsmedewerkers en zorg-professionals

In veel gevallen weten behandelaren en managers wel ongeveer wat ze zouden willen ontwikkelen. Het goede nieuws is dat de middelen, mensen en ideeën meestal aanwezig zijn. De vraag wordt dan: hoe gaan we er voor zorgen dat deze innovaties ook daadwerkelijk gerealiseerd en geadopteerd worden? In de zorg zijn er voorbeelden te over van innovaties die ergens bedacht zijn; waar veel voor betaald is, en waar vervolgens van verwacht wordt dat ze zomaar door iedereen geadopteerd worden. Dat laatste gebeurt vaak maar mondjesmaat en kortdurend en niet op de manier waarmee de grootste impact wordt behaald.
Wij werken anders, waardoor er met de eigen ideeën, middelen en mensen een innovatie wordt opgezet – met, voor en door de organisatie. Shoshin is de externe die het proces van probleem/ idee tot uitrollen en opschalen efficiënt en effectief verzorgt. We zijn dus geen consultancy bureau dat advies geeft en vertrekt, maar ook geen ontwerpbureau of kennisinstelling dat koste wat het kost een nieuw en innovatief product of onderzoek wil uitwerken – soms is de bestaande infrastructuur genoeg, maar moet deze net even anders worden ingezet.
Samen een mooie gezonde innovatie neerzetten?

Innovatie specialisten

Shoshin managet de innovatie van probleem naar idee tot implementatie en opschaling. We zijn realistische en praktische innovatiespecialisten met een breed repertoire aan innovatie-methodieken. Zo houden we  overzicht en is er sprake van risicobeheersing.

Co-design, professionalisering en adoptie

Shoshin werkt graag in de vorm van co-creatie met de organisatie en de eindgebruiker. Dat doen we met moderne technieken zoals contextmapping, patient journeys en andere servicedesign-methoden. Zo zorgen we er altijd voor dat de innovatie gedragen wordt en past bij de organisatie. We werken daarbij met het MAYA-principe: Most Advanced, Yet Acceptable, soms is het beter om een iets minder geavanceerd maar beter passende oplossing te ontwikkelen. Ook in het verder professionaliseren van professionals en het overdragen van nieuwe werkwijzen (learning & development) zijn we sterk thuis.

Wetenschap en technologie

Shoshin maakt altijd gebruik van de laatste wetenschappelijke kennis, zowel voor het innovatieproces (zoals intervention-mapping) en professionaliseren (leren), als voor de inhoud van ons werk in vitaliteit en leefstijl.  Naast de wetenschap benutten we altijd de kracht van innovatieve technologie ter verbetering van de effectiviteit en efficiëntie van innovaties.

In de afgelopen 1,5 jaar heeft Shoshin intensief bijgedragen aan het opzetten van de nieuwe Fit Op Weg poli. Hun initiële haalbaarheidsonderzoek heeft zich samen met inhoudelijke behandelaren, cliënten en managers omgezet in een innovatief poliklinisch zorgproces. Nieuwe en oude e-health worden, samen met een nieuwe disciplinemix, ingezet effectieve en efficiënte zorg te kunnen leveren, met aandacht voor alle levensgebieden.

Dennis van der Wal, directeur Servicebedrijf bij GGZ Delfland

Methodes

Innovatie analyse

Het voordeel van onze methode is dat er al in het begin van het traject gedegen onderzoek wordt gedaan en dat er daarmee bekend is wat nu specifiek het probleem is en waar haalbare oplossingen kunnen worden gevonden. Dat voorkomt hoge kosten die later hun beloftes niet weten in te lossen. Het maakt de oplossing vaak goedkoper en snel concreet zodat je als organisatie weet waar je aan toe bent. Door sterk in te zetten op co-creatie is er er ook meteen de benodigde draagkracht bij zowel professionals en eindgebruikers.

KPIs en needs-analyse

Wat moet er verbeteren, hoe meten we dat en wat vinden cliënten/ eind-gebruikers daarvan?

Als eerst werken we aan de eerste omkaderingen, namelijk wat het op moet leveren, hoe/waar we dat kunnen zien en welke behoeften en wensen er zijn. Wat is bijvoorbeeld het meest invloedrijke probleem dat we gaan proberen te tackelen? Deze stap ondernemen we om koppen met spijkers te slaan bij voorkeur in een werksessie samen met het management en enkele behandelaren.

Stakeholder & root cause analyse

Wat is de hoofdoorzaak van het meest invloedrijke probleem en wie moeten hierbij betrokken raken

We doen aan de hand van desk-research, interviews, observatie, contextmapping, en enkele werksessies verder onderzoek naar het probleem. Tegelijkertijd identificeren we de belangrijkste stakeholders en potentiële bijdragers aan de innovatie. Dit is dus zowel de fundering als de ruggengraat van het gehele verdere traject.

Patient journey

Hoe ziet een behandeling er voor de cliënt uit?

Op basis van de gesprekken met cliënten en behandelaren maken we een flowchart van de hele behandeling. Hoe verloopt een behandeling, met wie komt een client allemaal in contact en hoe verloopt de communicatie/ informatie voorziening? Zo kunnen we zien waar binnen het proces mogelijkheden zijn om de beoogde innovatie te realiseren.

Oplossingsrichtingen

Welke oplossingen passen bij de wensen en behoeften van zowel experts als eindgebruikers

Nadat het probleem in kaart is gebracht kunnen we samen met de inhoudleijke experts aangeven wat de meest veelbelovende oplossingsrichtingen zijn. Soms gebeurt dit ook al deels bij de vorige stap. We komen tot een ‘problem-solution match’, met een eerste blauwdruk. Deze zal in de volgende stap verder worden uitgewerkt.

Voorstel en verdere investeringskeuze

Wat betekent de innovatie voor de organisatie?

Om risico's te beheersen wordt de blauwdruk gecombineerd met een planning van de implementatie van de innovatie en uitleg van de keuze van innovatie management methodes. Op basis van de prognose en financiële kostenbeheersingsmethoden kan een eerstvolgende investeringskeuze gemaakt worden.

Pilot fase

Het initiële design is altijd meteen gebaseerd op wetenschappelijke gronden, zowel op het gebied van gezondheid, vitaliteit en gedragsverandering. Echter is het uitwerken en uitrollen van een nieuw product of werkwijze altijd maatwerk. Daarom werken we zo ‘lean’ mogelijk in een iteratief proces zo snel en zo goedkoop mogelijk toe naar een ‘innovatie met puntjes op de ï ‘.

Minimum Viable Product

Initiële design & eerste testbare oplossing

Wat is het minimale concrete ontwerp van de innovatie dat we redelijk kunnen testen in de praktijk. We gaan van oplossingsrichting naar praktische invulling, zo kunnen we zo snel mogelijk de werking in de praktijk zien en bijstellen waar nodig.

Inzet eerste oplossing en test

Hoe is de adoptie en wat is de eerste feedback?

De volledige werkelijke toepassing valt niet te voorspellen en moet ‘gewoon’ gedaan worden. In deze fase merken we hoe professionals en eindgebruikers omgaan met de innovatie en kunnen we de eerste bijstellingen doen en direct implementeren. Ook gaan we altijd zelf als eindgebruiker/ expert door het proces heen.

Professionalisering

Continue testing & redesign en betrekken van een grotere groep professionals en eindgebruikers

Het hoofdproces van de innovatie loopt nu goed en er kunnen meer professionals bij betrokken worden. Aandacht gaat naar de volledige inwerking en het blijven verbeteren van de innovatie.

Evaluatie

Wat is er nu redelijkerwijs bekend over de oplossing en hoe sterk zijn de aanwijzingen voor effectiviteit?

Shoshin haalt informatie op, weer via desk en field research en kijkt naar de sterke en zwakke punten van de innovatie. Is er effect en welk werk is er nog nodig?

Voorstel en verdere investeringskeuze

Wat betekent opschaling voor de organisatie?

Net als bij de voorgaande investeringskeuze kijken we vooruit naar de volgende periode en wat daar de benodigde investeringen voor zijn zodat het management de vervolgstap kan bepalen.

Opschalen

We geloven niet in grote innovaties die iedereen ‘moet overnemen’ wanneer hij ‘af’ is, maar in de olievlek die zich over de organisatie verspreid doordat collega’s het als effectief ervaren. Alles wat we opzetten wordt gebruikt door de mensen die in het project zitten. Zo weet je zeker dat er altijd een effectieve implementatie is en de vruchten ervan geoogst kunnen worden.

Organisatie voorbereiden op opschaling

Wat wordt er van de organisatie verwacht bij opschaling?

We ondersteunen de organisatie in het opschalingsproces. Het identificeren van de juiste locatie, mensen en de manier om gezond verder te groeien. Hoe zorg je bijvoorbeeld dat behandelaren in hun drukke schema tijd maken om de innovatie eigen te maken, en hoe voorkom je bij de overgang naar een nieuwe aanpak dat je op termijn een bottleneck of vloedgolf aan cliënten veroorzaakt waar je niet mee om kunt gaan.

Uitbreiden groep professionals

Inwerken van de ‘early majority’

Grotere groep professionals maken de nieuwe oplossing eigen door peer-peer training. Ondertussen is het van groot belang de kwaliteit van he tinwerkproces en de nieuwe professionals in de gaten te houden en op verschillende plekken ‘test-runs’ te draaien. Dit bevordert ook de professionalisering.

Impact analyse

Heeft de innovatie daadwerkelijk impact op de opgestelde KPIs?

In de voorgaande fase hebben we onderzocht of we kunnen verwachten dat de innovatie goed scoort op de KPI’s die in het begin zijn vastgesteld. Nu kijken we of dit ook daadwerkelijk zo is. Eventueel kunnen we ook ondersteunen bij het doen van een gedegen effectstudie.

Uw droom innovatie realiseren?